Menu
Mateřská škola Libušín
Mateřská škola Libušín,Na Kopečku

O nás

Mise Na Kopečku

Mateřská škola Na Kopečku je průvodcem dětí v předškolním vzdělávání, poskytuje bezpečné a podnětné rodinné prostředí se zaměřením na přírodu a je součástí obce . Obsahem i cílem našeho školního vzdělávacího programu je působit na každé dítě a nabízet takové aktivity, aby neztratilo přirozenou motivaci ke vzdělávání a přiměřeně svému věku a možnostem bylo jedinečnou osobností, která je samostatná, sebevědomá a sebejistá. Škola navazuje na rodinnou výchovu a s rodinou úzce spolupracuje, vede dítě ke zdravému životnímu stylu, k respektování, toleranci a vzájemné empatii, připravuje na vstup do základní školy a k celoživotnímu vzdělávání.

Vize Na Kopečku

Naše škola bude nadále místem, kam chodí děti rády. Vzdělávání dětí u nás bude kvalitní bezpečná cesta, vybraná pro každé na míru, s přiměřeným množstvím překážek, možností chybovat a sebeuvědomováním dítěte, kde se nachází a kam chce dojít. 
Důležitou podmínkou naší cesty je respektující spolupráce všech – dětí, zaměstnanců, rodičů a dalších organizací, se společným sdílením naší kultury a hodnot. 
Zaměříme se na posilování vztahu k přírodě s důrazem na vytváření podmínek ke spontánnímu vzdělávání a pohybu, na činnosti ekologické v souvislostech s ohledem na budoucnost.

 

 

Školní rok 2023/2024

Školní vzdělávací program Na Kopečku

Celoroční projekty

Nechcikazy - prevence zubních kazů

Zdravé očko - včasná diagnostika případných očních vad (v loňském roce Oční výlet) 

Pejsek kamarád - canisterapie v MŠ

Logopedická prevence ve třídách Broučci, Štěňátka a Koťátka

Projektové dny

Karnevalový den  - únor 

Záchranářský den - květen 

Čarodějnický den  - duben 

Dopravní den - květen 

Aktivity nejstarších dětí

Slavnostní vyřazování školáčků  - červen  

Indiánská noc ve školce  - červen 

Předplavecké aktivity

Předplavecký kurz Bazén Tuchlovice - únor - duben

Angličtina

třída Broučků, Štěňátek  a Koťátek - angličtina v třídním vzdělávacím programu

Aktivity veřejné

Putování za pohádkou  - říjen 

Lampionový průvod - listopad 

Čarodějnice na kopečku - duben 

Spoluúčast na Dnu plném zábavy - červen 

Beruška - v průběhu celého školního roku (podzimní blok, zimní blok a jarní blok)

Tématické výlety

Ekologický výlet - Naučné středisko Čabárna - říjen, duben 

Adventní výlet - prosinec 

Výlet hornický - návštěva skanzenu Mayrau - říjen

Výlet za zvířátky - ZOO Praha - květen 

Kulturní aktivity

Návštěva divadla Lampion 

v letošním školním roce se zaměříme na ekologické programy - Ornita, NSEV

Veřejná vystoupení

Rozsvěcení vánočního stromu Libušín

Vítání občánků Města Libušín

Kulturní akce DPS