Vize Na Kopečku

Naše škola bude nadále místem, kam chodí děti rády. Vzdělávání dětí u nás bude kvalitní bezpečná cesta, vybraná pro každé na míru, s přiměřeným množstvím překážek, možností chybovat a sebeuvědomováním dítěte, kde se nachází a kam chce dojít. 
Důležitou podmínkou naší cesty je respektující spolupráce všech – dětí, zaměstnanců, rodičů a dalších organizací, se společným sdílením naší kultury a hodnot. 
Zaměříme se na posilování vztahu k přírodě s důrazem na vytváření podmínek ke spontánnímu vzdělávání a pohybu, na činnosti ekologické v souvislostech s ohledem na budoucnost.