Učitelé

Věra Portužáková:  praxe - 37 let

Tvůrce ŠVP v MŠ

Formativní hodnocení - tříletý projekt - 6/2018  - 5/2021

Odměny a tresty - 3/2019

Projekt Formativní hodnocení - 6/2018 - 7/2021

Předmatematická výchova Hajného metodou - 2/2016

Projekt Dokážu to - Zdravá abeceda - 4-6/2015

Rozvoj pedagogů MŠ Montessori - 8/2014 - 6/2015

Rozvoj pedagogů MŠ Montessori - týdenní stáž Vídeň - 11/2014

Bezvadná řeč - 4/2014

Kompetence pracovníků škol při podezření na syndrom CAN  - 2/2014

Kurz Respektovat a být respektován - 11/2013                                  

Metodický workshop Drumbeny - 2/2013 

Jóga pro děti (JDŽ) - 11/2012

Evaluace - 11/2012

Projektový manažer - 8/2012

MŠ a závazná legislativa - 10/2012 

Stravovaní služby / HACCP - 10/2012 

Podpora interaktivní výuky - 6/2012

Kurz manažerských dovedností  - 5/2012

Inovace výuky  - 3/2012

Kurzy IT - 1/2012

MŠ v kontextu kurikulárních změn - 11/2011

BOZP pro školy a školská zařízení - 11/2008                                                                                                                                 

Dana Blažková:  praxe  - 44 let

Koordinátor ŠVP

Odměny a tresty - 3/2019

Diplomový kurz montessori 0-3 - 9/2017

Předmatematická výchova Hajného metodou - 2/2016

Zkušeností k respektování - 11-12/ 2014

Míčková metoda - 10/2013

Metodický workshop Drumbeny - 2/2013 

Pohybové a psychomotorické hry - 11/2012

Logopedická prevence v MŠ - 11/2012

Písnička jako cesta k poznání světa (P.Jurkovič) - 5/2012

Písnička jako dárek k svátku (P. Jurkovič) - 3/2012

Kurzy IT - 1/2012

Plánování v MŠ - nové trendy - 2/2003                                                                    

Andrea Procházková:  praxe - 10 let

Logopedický preventista v MŠ

Odměny a tresty - 3/2019

Montessori - Matematika v předškolním věku - 3/2017

Předmatematická výchova Hajného metodou - 2/2016

Stáž v liberecké jazykové  MŠ - 3/2015

Zkušeností k respektování - 11-12/ 2014

Angličtiva pro nejmenší 8/2014 

Míčková metoda - 10/2013 

Metodický workshop Drumbeny - 2/2013 

Trendy v ICT - 11/2012

Jóga pro děti (JDŽ) - 11/2012

Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR - 9/2012

Montessori minikurz - 5/2012

Bc. Michaela Žižlavská:  praxe - 17 let

Logopedický preventista  MŠ

Tvůrce ŠVP v MŠ

Formativní hodnocení - tříletý projekt - 6/2018  - 5/2021

Odměny a tresty - 3/2019

Projekt Formativní hodnocení - 6/2018 - 7/2021

Předmatematická výchova Hajného metodou - 2/2016

Rozvoj pedagogů MŠ Montessori - 8/2014 - 6/2015

Rozvoj pedagogů MŠ Montessori - týdenní stáž Londýn - 3/2015

Projekt Dokážu to -Sociální a finanční gramotnost v MŠ - 9/2014 - 4/ 2015

Zkušeností k respektování - 11-12/ 2014

Angličtina pro nejmenší - 8/2014

Rozvoj pedagogů MŠ Montesori 8/2014  (vzdělávání bude probíhat i v průběhu roku 2014/2015) 

Metoda dobrého startu - 4/2014 

Metodický workshop Drumbeny - 2/2013 

Práce s interaktivní tabulí - 12/2012

Trendy v ICT - 11/2012

Jóga pro děti (JDŽ) - 11/2012

Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR - 9/2012

Jóga pro děti (Sita Rojová) - 5/2012

Montessori minikurz - 5/2011

Stimulační program Maxik - 2/2011

Bezvadná řeč - 1/2011

Angličtina pro děti  - 9/1996                                                             

Bc. Zuzana Luptáková:  praxe - 8 let

Tvůrce ŠVP v MŠ 

Odměny a tresty - 3/2019

Diplomový kurz Montessori pro věk 3-6 - ukončení 11/2017

Předmatematická výchova Hajného metodou - 2/2016

Projekt Dokážu to - Sociální a finanční gramotnost v MŠ - 9/2014 - 4/ 2015

Sociální a finanční gramotnost - týdenní stáž Srbsko - 5/2015 

Podpora zdraví v MŠ - 1-5/2015

Zkušeností k respektování - 11-12/ 2014

Zobcová flétna - 9/ 2014

Tai či - 10/2013 

O výchově a vzdělávání - 5/2013

Spotřební koš v denní praxi - 4/2013

Metodický workshop Drumbeny - 2/2013 

Práce s interaktivní tabulí - 12/ 2012

Trendy v ICT - 11/2012

Jóga pro dětí (Síta Rojová) - 11/2012

Jóga pro děti (JDŽ) - 11/2012

Stravovací služby/ HACCP  10/2012

Montessori minikurz - 5/2012

 

Bc. Eva Čermáková:  praxe - 9 let

Koordinátor EVVO v MŠ

Logopedický preventista  MŠ

Formativní hodnocení - tříletý projekt - 6/2018  - 5/2021

Odměny a tresty - 3/2019

Projekt Formativní hodnocení - 6/2018 - 7/2021

Předmatematická výchova Hajného metodou - 2/2016

Rozvoj pedagogů MŠ Montessori - 8/2014 - 6/2015

Rozvoj pedagogů MŠ Montessori - týdenní stáž Německo - 4/2015

Zkušeností k respektování -   11-12/2015

Angličtina pro nejmenší - 8/2014

 Rozvoj pedagogů MŠ Montesori  - 8/2014  (vzdělávání bude probíhat i v průběhu roku 2014/2015) 

Studium koordinátora EVVO - 6/2014  

Bezvadná řeč - 4/2014

Kompetence pracovníků škol při podezření na syndrom CAN - 2/2014

Metodický workshop Drumbeny - 2/2013

Trendy v ICT - 11/2012

Montessori minikurz -11/2012                                                                       

Jiřina Šimonovská:  praxe - 8 let

Tvůrce ŠVP v MŠ 

Odměny a tresty - 3/2019

Montessori - Matematika v předškolním věku - 3/2017

Předmatematická výchova Hajného metodou - 2/2016

kurz Respektovat a být respektován - 11/2013

Metodický workshop Drumbeny - 2/2013

Asistent pedagoga - 5/2012 

Barobra Kučerová: praxe - 4 roky

Tvůrce ŠVP v MŠ 

Formativní hodnocení - tříletý projekt - 6/2018  - 5/2021

Odměny a tresty - 3/2019

Projekt Formativní hodnocení - 6/2018 - 7/2021

Bc. Vladimíra Kučerová: praxe - 13 let

Tvůrce ŠVP v MŠ 

Odměny a tresty - 3/2019

Jana Hančová: praxe - 37 let

Tvůrce ŠVP v MŠ 

Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR 

Václava Vimmerová: praxe - 2 rok

pracuje pod uvádějící učitelkou Jiřinou Šimonovskou

Tereza Zíková: začínající učitelka

pracuje pod uvádějící učitelkou Bc. Evou Čermákovou

 

Asistenti pedagoga

Vladana Součková: praxe - 3 roky

Odměny a tresty - 3/2019

Renata Tomanová: praxe - 1 rok

Ivana Orlová: praxe - 3 roky 

Odměny a tresty - 3/2019

 

 

Plán dalšího vzdělávání PP

školní rok 2021/2022 

Semináře Dětské masáže a dětská relaxace - 3 učitelky

Joga pro děti - Sita Rojová, kurzy ČADJ

Artefiletika