Mise Na Kopečku

Mateřská škola Na Kopečku je průvodcem dětí v předškolním vzdělávání, poskytuje bezpečné a podnětné prostředí. Obsahem i cílem našeho školního vzdělávacího programu je působit na dítě a nabízet takové aktivity, aby neztratilo přirozenou motivaci ke vzdělávání a přiměřeně svému věku bylo jedinečnou osobností, která je samostatná, sebevědomá a sebejistá. Škola navazuje na rodinnou výchovu a s rodinou úzce spolupracuje, vede dítě ke zdravému životnímu stylu, k respektování, toleranci a vzájemné empatii, připravuje na vstup do základní školy a k celoživotnímu vzdělávání.