Den tříkrálový  

Navštívili jsme jesličky s Ježíškem v kostele sv. Prokopa. Zazpívali jsme mu koledy a ukončili tak vánoční období.